หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)
— นักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส —

THE STORY

Content is the King

ในยุคที่ Content is the King ในยุคที่ คุณมีสือสังคมและเครื่องมือมากมายอยู่ในเมือ ขอเพียงคุณมีเรื่องที่ดี และคุณมีทักษะในการเล่าเรื่องออกไปได้อย่างน่าสนใจ Audience จะวิ่งเข้ามาหาคุณเอง

หลักสูตร STORYTELLING

PROFESSOR

ศุ บุญเลี้ยง (จุ้ย)

ศุ บุญเลี้ยง (จุ้ย)

นักคิด, นักเขียน, นักร้อง, กวี, นักแต่งเพลง
สร้างการเรียนที่ต่อเนื่อง เพื่อได้ผลลัพธ์การพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่จะอยู่ช่วยสอน ความรู้และทักษะต่างๆ ให้ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร

Workshop

หลักสูตร The Story

โดย LUKKID TEAM.

หลักสูตร The Story

โดย ครูเงาะ

หลักสูตร The Story

โดย ขายหัวเราะ

DETAIL

กำหนดการ The Story รุ่น 1 เปิดรับสมัคร รุ่น 2

รายละเอียด The Story 2

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ: ประมาณการช่วงเวลาเรียน The Story 2 (ประมาณการ) เปิดเรียน 5 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2561
วันเวลาการจัดอบรม: ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 12:00 - 18:30 น.
สถานที่จัดฝึกอบรม: อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 ณ ห้อง Auditorium 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดรับสมัครรุ่น 2

รายละเอียด The Story 2

Contact us

Contact us

Sripatum University
2410/ 2 Phaholyothin Road,
Jatujak, Khwaeng Sena Nikhom,
Khet Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: +66 2 579 1111


*เมื่อทางสถาบันได้รับข้อมูลการสมัครจากท่านเรียบร้อยแล้ว
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อยืนยันการรับข้อมูลภายใน 48 ชั่วโมง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 679 2077 TheStory BY SPU